I hallen har vi ett flertal pensionärsgrupper som spelar allt från flera gånger i veckan till ett par gånger i månaden. Sporten ger dig en härlig gemenskap och chansen att träffa mycket nya människor.

Är du pensionär och intresserad av att börja spela? Kontakta hallen för mer information.

Inbjudan till Uppsalaträffen 2018

Uppsala PBK

Föreningen aktiva seniorer i Uppsala

PRO- Södra Hagunda

SPF – Seniorerna Bowling