Er integretet betyder mycket för oss. H Strandberg Sport AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det ansvaret tar vi på stort allvar och kommer genom denna policy att beskriva på ett transparent och tydligt sätt hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Med personuppgifter avses information (både direkt och indirekt) som kan kopplas till en levande person. Typiska personuppgifter är t.ex. personnummer, namn och adress, bilder, ljudupptagningar, mejladress eller IP-adress. Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, som till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring eller bearbetning.

När behandlar vi dina personuppgifter?
Bowlinghallen behandlar dina personuppgifter vid bokning eller köp av aktivitet/produkt i Fyrishovs bowlinghall som t.ex. bowling, femkamp, restaurangbesök eller barnkalas. Men även vid administrativ hantering vid sportbowling, exempelvis skåpregister. Vi behandlar även dina personuppgifter när du ansöker om anställning eller i övrigt söker kontakt med oss.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
De uppgifter som Fyrishovs bowlinghall har är sådana som du själv lämnar till oss, alternativt som vi samlar in från dig utifrån dina bokningar, köp och hur du använder våra tjänster.

Varför och vad samlar vi in för uppgifter?
Beroende på relationen/ändamålet du har till Fyrishovs bowlinghall sparas olika personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar registreras i olika register utifrån relation/ändamål och används dels för att administrera kund- och medlemförhållandet. Dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera och hantera vår relation.

Vid bokning av aktivitet eller restaurangbesök förekommer det att kunden/huvudkontakten lämnar personuppgifter som namn och allergier om andra personer som är med i bokningen. Vi förutsätter att kunden/huvudkontakten har fått
samtyckte att lämna ut dessa personuppgifter från alla personer som är med i
bokningen. Nedan beskriver vi olika ändamål/relation du har till bowlinghallen och vilka
personuppgifter vi behandlar.

Ändamål Exempel på personuppgifter vi behandlar
Bokning av bowlingbana För- och efternamn samt telefonnummer till huvudkontakt, förnamn på resterande
personer i bokning, köphistorik, tid och
datum för aktivitet, dialoghistorik (t.ex. mejl)
Konferens Namn, telefonnummer, mailadress
Bokning av restaurangbesök För- och efternamn samt telefonnr till
huvudkontakt, köphistorik, ev. allergier
eller matpreferenser, tid och datum för
aktivitet, dialoghistorik (t.ex, mejl)
Bokning av barnkalas För- och efternamn samt telefonnr till
huvudkontakt/förälder, barnets namn,
barnets ålder, ev. allergier eller
matpreferenser, tid och datum för
aktivitet, dialoghistorik (t.ex. mejl)
Företagsbokning av aktiviteter eller
restaurangbesök
Namn, företag/organisation,
kontaktuppgifter, fakturainformation,
dialoghistorik (t.ex. mejl), köphistorik, tid
och datum för aktivitet
Hyra av skåp Namn och telefonnummer, klubb tillhörighet
Köpa bowling utrustning Namn, telefonnummer, ev klubb
Hallkort Namn, klubb
Barn bowlar gratis Namn, personnummer, förälders namn
Medlem i bowlinglag XXX

 

Utöver exemplen ovan använder Fyrishovs bowlinghall så kallade cookies när du besöker vår webbplats. För att veta mer om hur vi använder cookies läs gärna vår cookiepolicy.

Fyrishovs bowlinghall samlar inte in någon information om kontokortsbetalningar. All
betalningsinformation som sparas i kassasystemet hanteras av tredjepartsleverantörer som är personuppgiftsansvariga för den behandlingen.

Uppgifter kring allergier eller matpreferenser samlas in av Fyrishovs bowlinghall vid
t.ex. bokningsprocessen av restaurangbesök eller barnkalas. Uppgifterna samlas in för att ska kunna skapa en bättre restaurangupplevelse. Uppgifterna sparas i bowlinghallens bokningssystem.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
De finns även i några av de administrativa verktyg vi använder och kommer dela dina
personuppgifter med.

Ändamål Leverantör
Kassasystem Cash Point
Femkampsystem XXX
Bokning- och bowlingsystem Meriq, Viking score
Bokföring- och faktureringssystem,
hemsideleverantör med hosting samt
e-mail
Visma Online
BarnBowlarGratis SBHF

Vid behandling av personuppgifter i någon annan situation, lämnas
personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i
samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att
lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. I de fall att personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU- kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig dvs. tillhandahålla aktiviteten, produkten eller restaurangbesöket, fakturera m.m. Fyrishovs bowlinghall behåller inte dina uppgifter längre än fem år efter att kundförhållandet upphört. De uppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla de krav som är satt på oss enligt Sveriges Bokföringslag sparas i 7 år.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Du har alltid rätt till att begära ut vilka personuppgifter Fyrishovs bowlinghall har sparade om dig eller kontakta oss för att få mer information om registerutdrag. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi raderar då alla dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att personuppgifter ändras, rättas eller kompletteras. För att få mer information, radera eller begära ändring av personuppgifter, kontakta oss.

H Strandberg Sport AB
556460-3313
Idrottsgatan 2, 753 33 Uppsala
018-246400
fyrishovsbowling@gmail.com